Elchin Jamalov

Elchin Jamalov

System administrator, network engineer and trainer.
Биография

Sistem inzibatçısı, şəbəkə mühəndisi və müəllim kimi on beş il iş təcrübəsinə malikdir.

Cisco routing & switching, cisco security, cisco colloboration, microsoft server insfrastructure, microsoft exchange, microsoft Azure, VmWare, Linux və sair sistemlərdə böyük iş təcrübəsi.

Çoxlu sayda video dərsliklərin müəllifi.


Имеет опыт работы более 15 ти лет как Системный администратор, сетевой инженер и преподователь.

Огромный стаж работы с системами Cisco routing & switching, cisco security, cisco colloboration, microsoft server insfrastructure, microsoft exchange, microsoft Azure, VmWare, Linux.

Курсы