Elektron Ta'lim Platformasida Ishlash Intensiv Kursi

Moodle Ta'lim axborot tizimi
Udemy логоUdemy
Открытый набор
Онлайн
Бесплатно
Зарегистрироваться

Чему вы научитесь

  • Moodle ta'lim axborot tizimidan foydalanish
  • Mioodle ta'lim axborot tizimidan o'quv kurs yaratish
  • Moodle ta'lim axborot tizimida mavjud interfaol elementlarni yaratish hamda foydalanish
  • Moodle ta'lim axborot tizimida test sinovlarini tashkil etish o'tkazish va boshqarish
  • Moodle ta'lim axborot tizimida media fayllarni yuklash
  • Ta'lim jarayoniga Moodle ta'lim axborot tizimini tadbiq etish

Требования

  • Mazkur o'quv kursdan ro'yhatdan o'tish talab etiladi

Описание

Moodle tizimida elektron o'quv kontentni maqsad qilib qo'yganlar uchun hamda o'znavbatida O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirlii tasarrufidagi barcha Oliy ta'lim muassasa xodimlari professor, pedagog - o'qituvchi shuningdek, talabalar foydalanishi mumkin bo'lgan Intensiv kurs. Shu bilan birga, bugungi kunda Elektron ta'lim platforma aynan Moodle ta'lim axborot tizimidan erkin holda foydalanishni va interfaol element va resurslardan foydalangan holda elektron o'quv kurslar yaratishini taminlovchi mazkur Intensiv kurs Sizga manzur bo'ladi degan umidaman.

Для кого этот курс

  • Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufidagi barcha Oliy Ta'lim muassasa professor, pedagog- o'qituvchilar bepul ta'lim olishlari mumkin
  • Moodle ta'lim axborot tizimini endi o'rganayotgan tinglovchilar
  • Oliy ta'lim muassasa talabalari yoki ilmiy ish yozish yuzasidan tadqiqotchilar
Программа
Moodle ta'lim axborot tizimiga Kirish
Moodle ta'lim axborot tizimida O'quv Kategoriya hamda O'quv Kurs yaratish
Moodleda O'quv elementlardan foydalanish (1-qism)
Moodleda O'quv elementlardan foydalanish (2-qism)
Moodle ta'lim axborot tizimida Ma'ruza elementidan foydalanish
Moodle ta'lim axborot tizimida Test elementini yaratish
Moodle ta'lim axborot tizimida O'quv resurslardan yaratish va foydalanish
Moodle ta'lim axborot tizimida O'quv Resurs va Elementlarni boshqarish
Записаться на курс
Текущая цена
Бесплатно
Открытый набор
Онлайн
Бесплатно
Зарегистрироваться